Các ceo internet tiêu biểu

 • Đăng ký tham gia
  Đăng ký tham gia
  Nếu bạn có mong muốn trở thành một Ceo internet chinh phục nền Kinh tế internet, trở thành một triệu phú trên internet bằng con đường hiệu quả nhất…
 • Chọn dự án
  Chọn dự án
  Các dự án internet trong nền kinh tế internet Micronet đều có một giá trị, một vị trí và vai trò khác nhau. Bạn cần dành thời gian để tìm hiểu từng dự án cũng như cả hệ thống các dự án liên quan đến nhau…
 • Lập dự án
  Lập dự án
  Tùy vào vai trò của bạn trong dự án mà bạn được yêu cầu lập một phần hay toàn bộ dự án theo yêu cầu đồng thời đảm bảo hài hòa với các dự án khác trong hệ thống…
 • Xây dựng Ekíp
  Xây dựng Ekíp
  Micronet khuyến khích mọi người làm việc theo tư duy mở (Think OPEN) để tổ chức và phát triển dự án theo mô hình Dự án mở (Open Project). Theo đó tập trung tối đa vào sự hợp tác để tận dụng tối đa các nguồn lực sẵn có bên trong hệ thống và vô tận ở bên ngoài xã hội.
 • Thực hiện dự án
  Thực hiện dự án
  Khi đã có Phương án kinh doanh và Ekip thực hiện, bạn và các bên liên quan cùng ký vào các Cam kết và Thỏa thuận hợp tác với Micronet để hợp đồng hóa các quyền lợi và trách nhiệm của từng bên. Sau đó, bạn sẽ được toàn quyền triển khai dự án.


Câu lạc bộ Ceo internet là cộng đồng các Giám đốc điều hành các Dự án, các
Doanh nghiệp internet trong nền Kinh tế internet Micronet…

Câu chuyện thành công