Bán căn hộ chung cư tại City Gate Towers, Quận 8, Hồ Chí Minh

Bán
Căn hộ chung cư
Hồ Chí Minh
Quận 8
Dự án: City Gate Towers