Bán nhà phố shophouse tại Florita Đức Khải, Quận 7, Hồ Chí Minh

Bán
Nhà phố Shophouse
Hồ Chí Minh
Quận 7
Dự án: Florita Đức Khải